Wielokrotnie w opisach aplikacji PHP wspomina się o rzeczach, których obsługa jest niezbędna do ich działania. Jak w prosty sposób wyświetlić rozbudowaną listę funkcji obsługiwanych przez własny serwer lub hosting w którym mamy wykupiony hosting?

Jak sprawdzić konfigurację PHP? Czym jest funkcja phpinfo?

Prosta a zarazem przydatna funkcja phpinfo umożliwia nam w szybki i łatwy sposób na uzyskanie informacji na temat środowiska pracy na serwerze, np. niezbędne funkcje do obsługi danego skryptu, wersja PHP, funkcje mail oraz wiele innych opcji, które umożliwiają budowę dynamicznej strony WWW lub bloga. Funkcja ta jest powszechnie używania przez administratorów stron do sprawdzania konfiguracji i ustawień obsługiwanych przez nasz własny serwer lub hosting.

W tym celu wystarczy utworzyć plik PHP i wewnątrz instrukcji „echo” umieścić wywołanie funkcji: phpinfo();

  • Tworzymy plik o nazwie np. info.php
  • W pliku wklejamy następujący kod:
     <?php phpinfo(); ?>
  • Zapisujemy zmiany, następnie wgrywamy na nasz serwer do dowolnego katalogu plików,
  • Wywołujemy plik z poziomu przeglądarki WWW (tutaj otrzymamy wszystkie potrzebne informacje).

Jak sprawdzić funkcję obsługiwane przez Twój serwer z PHP?

Jeśli teraz otworzysz ten plik na swoim serwerze, zobaczysz długą listę jego właściwości, parametrów PHP oraz modułów i predefiniowanych zmiennych środowiska. Jeśli potrzebujesz bardziej skonkretyzowanych informacji, możesz dostarczyć do funkcji phpinfo(); opcjonalne parametry:

INFO_GENERAL
Ogranicza wyświetlane dane do najważniejszych informacji o serwerze, systemie, lokalizacji pliku konfiguracyjnego…

INFO_CREDITS
Ogranicza dane do listy developerów, modułów PHP i tym podobnych.

INFO_CONFIGURATION
Podaje wartości nadrzędnych i lokalnych ustawień PHP.

INFO_MODULES
Lista dostępnych modułów i ich ustawień.

INFO_ENVIRONMENT
Informacja o zmiennych środowiskowych.

INFO_VARIABLES
Podaje zmienne predefiniowane zależne od środowiska serwera.

INFO_LICENSE
Informacje o licencji PHP.

INFO_ALL
Wszystkie informacje. Wartość domyślna.

Część z powyższych informacji jest też dostępna z poziomu konkretnych funkcji. Ich działanie jest dokładnie opisane w dokumentacji języka PHP.